XSKH - Thong ke ket qua xo so Khanh Hoa ngay 13-1-2015

2015-01-13 15:06

Bài thống kê các kết quả xổ số Khánh Hòa xskh trong 10 ngày gần đây nhất, dự đoán kết quả xổ số Khánh Hòa các ngày tới.

 

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA
 
04 (0 lần) Giảm 1 so với lần trước
09 (0 lần) Giảm 2 so với lần trước
19 (0 lần) Giảm 1 so với lần trước
23 (0 lần) Giảm 2 so với lần trước
28 (0 lần) Giảm 3 so với lần trước
34 (0 lần) Giảm 2 so với lần trước
37 (0 lần) Giảm 1 so với lần trước
38 (0 lần) Giảm 3 so với lần trước
42 (0 lần)   Không thay đổi so với lần trước
43 (0 lần) Giảm 2 so với lần trước
10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA
 
35 (5 lần) Tăng 3 so với lần trước
14 (5 lần) Tăng 1 so với lần trước
06 (5 lần) Tăng 3 so với lần trước
60 (5 lần) Tăng 4 so với lần trước
52 (4 lần) Tăng 2 so với lần trước
50 (4 lần) Tăng 2 so với lần trước
40 (4 lần)   Không thay đổi so với lần trước
18 (4 lần) Tăng 2 so với lần trước
16 (4 lần) Tăng 4 so với lần trước
68 (4 lần) Tăng 1 so với lần trước
NHỮNG CẶP SỐ KHÔNG XUẤT HIỆN 10 NGÀY LIÊN TIẾP TRỞ LÊN
 
04 18 ngày
09 13 ngày
19 14 ngày
23 17 ngày
28 11 ngày
34 16 ngày
37 10 ngày
38 17 ngày
42 32 ngày
43 14 ngày
59 28 ngày
66 16 ngày
67 10 ngày
77 12 ngày
80 11 ngày
95 16 ngày
THỐNG KÊ LOTO TRONG 10 NGÀY QUA
 
90 1 ngày
02 1 ngày
81 1 ngày
51 1 ngày
44 1 ngày
15 1 ngày
99 1 ngày
97 1 ngày
40 1 ngày
65 1 ngày

Đăng ký nhận ket qua xo so 21 ngày : 8785 «  XSTD  » 8185 : KQXS mới nhất

Nhận KQXS hàng ngày chỉ với 1sms: DK XSMB »» 8985

 

Trở lại